Algemeen

Algemene tandheelkunde is een verzamelterm voor alle systematische oplossingen van algemene problemen die in de mond kunnen voorkomen. Deze problemen brengen onze tandartsen in kaart door het uitvoeren van de bekende halfjaarlijkse periodieke controle.